Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BÎRĂ MITICA funcţionar cu atribuţii de secretar general secretar general da
2 BOŞCĂ MILICA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
3 COCOŞ ŞTEFAN tractorist Compartiment gospodărire, salubrizare, mediu -
4 GAVRILĂ GHERGHINA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
5 GHERGHIŞAN DUMITRU paznic Compartiment administrativ -
6 IONESCU MARIOARA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
7 IORDAN NECULAI paznic Compartiment administrativ -
8 IORDAN DUMITRU şofer Compartiment administrativ -
9 IVAN GABRIELA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
10 IVAN MIHAELA consilier personal Compartiment consilier personal al primarului -
11 IVAN MARIAN şef serviciul voluntar situaţii de urgenţă Serviciu situații de urgență -
12 MARINCEA ANETA referent superior Compartiment finaciar - impozite și taxe da
13 MINCIU DOINIŢA bibliotecar Compartiment cultură -
14 POPA MARIOARA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
15 POPA RICA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
16 RADU GEORGETA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
17 RUCĂREANU VICTORIA referent asistent Compartiment finaciar - impozite și taxe da
18 RUSU VASILE referent superior Compartiment registru agricol da
19 SAVU DUMITRU asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
20 SÎRBU DUMITRU referent Compartiment achiziții, urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului și implementare proiecte -
21 STAMATE PAULINA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -