Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BÎRĂ MITICA referent superior Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate da
2 CRISTEA MONICA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
3 GAVRILĂ GHERGHINA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
4 GHERGHIŞAN DUMITRU paznic Compartiment administrativ -
5 IONAȘCU ION consilier personal Compartiment consilier personal al primarului -
6 IONESCU MARIOARA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
7 IORDAN NECULAI paznic Compartiment administrativ -
8 IORDAN DUMITRU şofer Compartiment administrativ -
9 IVAN MIHAELA secretar general al comunei secretar general al comunei da
10 IVAN MARIAN şef serviciul voluntar situaţii de urgenţă Serviciu situații de urgență -
11 MARINCEA ANETA referent superior Compartiment finaciar - impozite și taxe da
12 MINCIU DOINIŢA bibliotecar Compartiment cultură -
13 POPA MARIOARA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
14 POPA RICA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
15 RADU GEORGETA asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -
16 RUCĂREANU VICTORIA referent asistent Compartiment finaciar - impozite și taxe da
17 RUSU VASILE referent superior Compartiment registru agricol da
18 SAVU DUMITRU asistent personal Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate -