• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dăeni: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 41/24-07-2020 privind aprobarea Acordului cadru de prestări servicii încheiat între Comuna Dăeni și S.C Conel Sol Expert S.R.L 24-08-2020 -
HCL 40/24-07-2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ,, Construire Sediu Primărie în Comuna Dăeni, Județul Tulcea” 24-08-2020
HCL 39/24-07-2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ,, Construire și Dotare Centru Medical de Permanență în Comuna Dăeni, Județul Tulcea” 24-08-2020
HCL 38/24-07-2020 pentru trecerea din domeniul privat al comunei Dăeni, în domeniul public al comunei Dăeni a terenului în suprafaţă de 1.120 mp, teren situat în Tarla 63, Parcelă 1490 24-08-2020
HCL 37/24-07-2020 privind aprobarea contractului de furnizare servicii de consultanță încheiat între Comuna Dăeni și S.C. Arhitectures Projects Development-8 S.R.L. 24-08-2020 -
HCL 36/24-07-2020 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2020 24-08-2020
HCL 35/24-07-2020 privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol al comunei Dăeni pentru perioada 2020-2024 24-08-2020 -
HCL 34/24-07-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap 24-08-2020
HCL 33/24-07-2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Dăeni din data de 29.05.2020 24-08-2020 -
HCL 32/29-05-2020 privind înregistrarea Primăriei comunei Dăeni în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 29-06-2020 -
HCL 31/29-05-2020 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Dăeni 29-06-2020 -
HCL 30/29-05-2020 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 65/2019 pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dăeni 29-06-2020 -
HCL 29/29-05-2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 29-06-2020
HCL 28/29-05-2020 privind asigurarea cheltuielilor necesare în vederea achiziţionării unor echipamente IT (terminale de tip tabletă) elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Dăeni, în vederea desfășurării procesului educațional în mediul online conform O.M.E.C. nr.4135 din 21.04. 2020 29-06-2020 -
HCL 27/29-05-2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Dăeni din data de 30.04.2020 29-06-2020 -
HCL 26/29-05-2020 privind alegerea președintelui de ședință pe perioada mai, iunie şi iulie 29-06-2020 -
HCL 25/30-04-2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investiției ,,Modernizare Străzi de Interes Local în Comuna Dăeni, Județul Tulcea ” 17-05-2020
HCL 24/30-04-2020 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni 17-05-2020 -
HCL 23/30-04-2020 pentru revocarea H.C.L. Dăeni nr. 13 din 23.01.2020 privind aprobarea schimbării categoriei de folosință din “arabil” în “păşune” a unor terenuri situate în extravilanul comunei Dăeni, aflate în proprietatea privată a comunei Dăeni – administrarea Consiliului Local Dăeni 17-05-2020 -
HCL 22/30-04-2020 pentru modificarea HCL nr. 18 din 31.01.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției ,, Modernizare Străzi de Interes Local în Comuna Dăeni, Județul Tulcea ” 17-05-2020
HCL 21/30-04-2020 privind alegerea președintelui de ședință 17-05-2020 -
HCL 20/27-03-2020 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni 11-04-2020
HCL 19/27-03-2020 privind alegerea președintelui de ședință 11-04-2020 -
HCL 18/13-02-2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare Dăeni pentru anul 2020 25-02-2020 -
HCL 17/13-02-2020 privind propunerea schimbării destinației imobilului care aparţine domeniului public al comunei Dăeni din imobil cu destinaţia de unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie 25-02-2020 -
HCL 16/13-02-2020 privind anularea creanţelor fiscale înregistrate eronat pe numele domnului Matei Dumitru pentru construcţiile zootehnice şi terenul aferent al fostului A.E.I Dăeni 25-02-2020 -
HCL 15/13-02-2020 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2020 și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 25-02-2020 -
HCL 14/13-02-2020 privind alegerea președintelui de ședință 25-02-2020 -
HCL 13/23-01-2020 privind aprobarea schimbării categoriei de folosință din “arabil” în “păşune” a unor terenuri situate în extravilanul comunei Dăeni, aflate în proprietatea privată a comunei Dăeni – administrarea Consiliului Local Dăeni 08-02-2020 -
HCL 12/23-01-2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în Comuna Dăeni, Județul Tulcea ” 08-02-2020
HCL 11/23-01-2020 privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2019 08-02-2020 -
HCL 10/23-01-2020 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă 08-02-2020 -
HCL 9/23-01-2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dăeni, pentru anul 2020 08-02-2020 -
HCL 8/23-01-2020 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Dăeni pentru anul 2020 08-02-2020
HCL 7/23-01-2020 privind funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Dăeni, județul Tulcea, pentru anul școlar 2020-2021 08-02-2020 -
HCL 6/23-01-2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2020 08-02-2020 -
HCL 5/23-01-2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 08-02-2020 -
HCL 4/23-01-2020 privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, judetul Tulcea, pe anul 2020 08-02-2020 -
HCL 3/23-01-2020 pentru validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 5 din 07.01.2020 privind utilizarea sumei de 276.490,85 lei din excedentul anului precedent pentru finanţarea secţiunii de funcţionare a bugetului local al comunei Dăeni 08-02-2020 -
HCL 2/23-01-2020 pentru validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 4 din 07.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2019, din excedentul anului precedent 08-02-2020 -
HCL 1/23-01-2020 privind alegerea președintelui de ședință 08-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină