• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dăeni: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 12/27-02-2023 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2023 08-03-2023    - -
HCL 11/27-02-2023 privind aprobarea suplimentării numărului și a cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar, la nivelul U.A.T. Comuna Dăeni 08-03-2023    - -
HCL 10/27-02-2023 privind împuternicirea persoanelor cu drept de semnătură să dispună de operațiunile pe conturile care se vor deschide la Banca Transilvania în scopul gestionării plăților taxelor și impozitelor locale și alte operațiuni bancare 08-03-2023    - -
HCL 9/31-01-2023 privind aprobarea cotei de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Dăeni pentru anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 8/31-01-2023 privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Dăeni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dăeni pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 09-02-2023    - -
HCL 7/31-01-2023 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2023 și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 6/31-01-2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023, precum și preluarea în bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat la șfârșitul anului 2022, al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare 09-02-2023    - -
HCL 5/31-01-2023 privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2022 09-02-2023    - -
HCL 4/31-01-2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 3/31-01-2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 2/31-01-2023 privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, județul Tulcea, pe anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 1/31-01-2023 pentru validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 2 din 03.01.2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2022, din excedentul anului precedent 09-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină