• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dăeni: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 20/12-05-2022 pentru modificarea HCL nr.59/2021 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDETUL TULCEA “ 06-06-2022    -
HCL 19/28-04-2022 privind majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate 23-05-2022    - -
HCL 18/28-04-2022 privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2023 23-05-2022    -
HCL 17/07-04-2022 privind aprobarea documentaţiei SF și a indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţia “Construire și dotare centru medical de permanență în sat Dăeni, Comuna Dăeni, județul Tulcea" 02-05-2022    -
HCL 16/28-03-2022 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 22-04-2022    - -
HCL 15/09-03-2022 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dăeni, judeţul Tulcea 03-04-2022    - -
HCL 14/09-03-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada aprilie, mai, iunie 2022 03-04-2022    - -
HCL 13/09-03-2022 privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Dăeni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dăeni pentru activitatea desfăşurată în perioada 19.04.2021 – 31.12.2021 03-04-2022    - -
HCL 12/09-03-2022 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 03-04-2022    - -
HCL 11/15-02-2022 privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei din bugetul local pentru ,, Ziua Femeii” (1- 8 Martie) 12-03-2022    - -
HCL 10/15-02-2022 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2022 și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 12-03-2022    - -
HCL 9/31-01-2022 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Dăeni pentru anul 2022 25-02-2022    - -
HCL 8/31-01-2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Dăeni 25-02-2022    - -
HCL 7/31-01-2022 privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2021 25-02-2022    - -
HCL 6/31-01-2022 privind revocarea H.C.L. Dăeni nr. 38 din 29.07.2021 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dăeni, Judeţul Tulcea 25-02-2022    - -
HCL 5/31-01-2022 privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2022 - 2023 25-02-2022    - -
HCL 4/31-01-2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2022 25-02-2022    -
HCL 3/31-01-2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022 25-02-2022    -
HCL 2/31-01-2022 privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, județul Tulcea, pe anul 2022 25-02-2022    -
HCL 1/31-01-2022 privind validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 2 din 04.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2021, din excedentul anului precedent 25-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local