• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Dăeni

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
18 13-02-2020 POPA FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/05-02-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 13.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare Dăeni pentru anul 2020 da 2020-02-21 -
17 13-02-2020 POPA FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/05-02-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 13.02.2020 privind propunerea schimbării destinației imobilului care aparţine domeniului public al comunei Dăeni din imobil cu destinaţia de unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie - 2020-02-21 -
16 13-02-2020 POPA FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/05-02-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 13.02.2020 privind anularea creanţelor fiscale înregistrate eronat pe numele domnului Matei Dumitru pentru construcţiile zootehnice şi terenul aferent al fostului A.E.I Dăeni - 2020-02-21 -
15 13-02-2020 POPA FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/05-02-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 13.02.2020 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2020 și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 da 2020-02-21 -
14 13-02-2020 POPA FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/05-02-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 13.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință - 2020-02-21 -
13 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind aprobarea schimbării categoriei de folosință din “arabil” în “păşune” a unor terenuri situate în extravilanul comunei Dăeni, aflate în proprietatea privată a comunei Dăeni – administrarea Consiliului Local Dăeni - 2020-02-04 -
12 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în Comuna Dăeni, Județul Tulcea ” - 2020-02-04
11 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2019 - 2020-02-04 -
10 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă - 2020-02-04 -
9 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dăeni, pentru anul 2020 - 2020-02-04 -
8 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Dăeni pentru anul 2020 da 2020-02-04
7 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Dăeni, județul Tulcea, pentru anul școlar 2020-2021 - 2020-02-04 -
6 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2020 - 2020-02-04 -
5 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 - 2020-02-04 -
4 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, judetul Tulcea, pe anul 2020 - 2020-02-04 -
3 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 pentru validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 5 din 07.01.2020 privind utilizarea sumei de 276.490,85 lei din excedentul anului precedent pentru finanţarea secţiunii de funcţionare a bugetului local al comunei Dăeni - 2020-02-04 -
2 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 pentru validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 4 din 07.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2019, din excedentul anului precedent - 2020-02-04 -
1 23-01-2020 CHIRCIU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 13/15-01-2020 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 23.01.2020 privind alegerea președintelui de ședință - 2020-02-04 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină