• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Dăeni

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
9 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind aprobarea indicatorilor economico-financiari, conform devizului general actualizat și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Dăeni, județul Tulcea” - - -
8 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Dăeni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dăeni pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 - - -
7 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind aprobarea cotei de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Dăeni pentru anul 2024 - - -
6 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2023 - - -
5 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind aprobarea organizarii reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de la nivelul comunei Dăeni, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2024 – 2025 - - -
4 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2024 - - -
3 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, pentru anul 2024 - - -
2 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, județul Tulcea, pe anul 2024 - - -
1 30-01-2024 MINCIU AUREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/24-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 privind validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 2 din 03.01.2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2023, din excedentul anului precedent - - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină