• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dăeni: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 28/13-07-2022 privind aprobare a Memoriului justificativ, a indicatorilor tehnico – economici și a Bugetului Cererii de finanțare pentru obiectul investiției: „ACHIZIȚIE ECHIPAMENT PENTRU ASIGURAREA CONTINUĂ A ACCESULUI CĂTRE ZONA DE PESCUIT DIN COMUNA DĂENI „ 22-07-2022    -
HCL 27/30-06-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” 09-07-2022    -
HCL 26/30-06-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului 09-07-2022    -
HCL 25/30-06-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada iulie, august, septembrie 2022 09-07-2022    - -
HCL 24/31-05-2022 privind acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Dăeni, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2021 - 2022 09-06-2022    - -
HCL 23/31-05-2022 privind aprobarea cotei de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Dăeni pentru anul 2022 09-06-2022    -
HCL 22/31-05-2022 pentru modificarea H.C.L. nr.72/2021 privind aprobarea organigramei, statul de funcţii şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dăeni, pentru anul 2022 09-06-2022    -
HCL 21/19-05-2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dăeni” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 28-05-2022    -
HCL 20/12-05-2022 pentru modificarea HCL nr.59/2021 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDETUL TULCEA “ 21-05-2022    -
HCL 19/28-04-2022 privind majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate 07-05-2022    - -
HCL 18/28-04-2022 privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2023 07-05-2022    -
HCL 17/07-04-2022 privind aprobarea documentaţiei SF și a indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţia “Construire și dotare centru medical de permanență în sat Dăeni, Comuna Dăeni, județul Tulcea" 16-04-2022    -
HCL 16/28-03-2022 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 06-04-2022    - -
HCL 15/09-03-2022 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dăeni, judeţul Tulcea 18-03-2022    - -
HCL 14/09-03-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada aprilie, mai, iunie 2022 18-03-2022    - -
HCL 13/09-03-2022 privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Dăeni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dăeni pentru activitatea desfăşurată în perioada 19.04.2021 – 31.12.2021 18-03-2022    - -
HCL 12/09-03-2022 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 18-03-2022    - -
HCL 11/15-02-2022 privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei din bugetul local pentru ,, Ziua Femeii” (1- 8 Martie) 24-02-2022    - -
HCL 10/15-02-2022 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2022 și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 24-02-2022    - -
HCL 9/31-01-2022 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Dăeni pentru anul 2022 09-02-2022    - -
HCL 8/31-01-2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Dăeni 09-02-2022    - -
HCL 7/31-01-2022 privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2021 09-02-2022    - -
HCL 6/31-01-2022 privind revocarea H.C.L. Dăeni nr. 38 din 29.07.2021 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dăeni, Judeţul Tulcea 09-02-2022    - -
HCL 5/31-01-2022 privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2022 - 2023 09-02-2022    - -
HCL 4/31-01-2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2022 09-02-2022    -
HCL 3/31-01-2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022 09-02-2022    -
HCL 2/31-01-2022 privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, județul Tulcea, pe anul 2022 09-02-2022    -
HCL 1/31-01-2022 privind validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 2 din 04.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2021, din excedentul anului precedent 09-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local