PREZENTAREA PROIECTULUI


„DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDEŢUL TULCEA”


   Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dăeni, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDEŢUL TULCEA”, cod SMIS 2014+: 152467, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi.

   Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna Dăeni, județul Tulcea.

   Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin „DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDEŢUL TULCEA”, în sat Dăeni, comuna Dăeni, județul Tulcea. Clădirea Centrului Comunitar Integrat din comuna Dăeni, judeţul Tulcea este funcţională, este administrată de unitatea administrativ teritorială și complet dotată. Prin implementarea proiectului a fost vizată concentrarea resurselor umane și materiale dedicate serviciilor sociale, de sănătate și educaţionale într-o locaţie accesibilă, o eficientizare a cheltuielilor socio-medico-educaţionale și creșterea calităţii serviciilor oferite în cadrul Centrului Comunitar Integrat din satul Dăeni, comuna Dăeni, judeţul Tulcea.


   Obiectivele specifice ale proiectului


- Îmbunătăţirea infrastructurii socio-medico-educaţionale prin dotarea, schimbarea funcționalului și extinderea Centrului Comunitar Integrat aflat în satul Dăeni, comuna Dăeni, judeţul Tulcea.
- Clădirea Centrului integrat medico-socio-educaţional asigură spaţii special amenajate și dotate pentru desfășurarea activităţii: o încăpere pentru consiliere individuală medicală și/sau întâlniri de grup, o încăpere pentru consiliere socială sau alte activităţi de servicii sociale, o încăpere pentru activităţi de consiliere/mediere școlară/alte activităţi cu specific educativ, un cabinet medical cu dotare medicală minimală în care se pot furniza consultaţii de către medicul de familie sau de către medicii de specialitate, un birou pentru personalul centrului, un cabinet de medicină dentară, grupuri sanitare.
- Dotarea adecvată a clădirii Centrului comunitar integrat Dăeni cuprinde cel puţin dotările minime necesare funcţionării unui Centru Comunitar Integrat.


   Rezultatele proiectului


- Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 500 persoane;
- Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate.

   Perioada de implementare a proiectului este 01.08.2021-30.11.2023.

   Valoarea totală a proiectului este de 426.569,66, respectiv valoarea nerambursabilă este de 403.381,11 lei, din care contribuția UE este de 288.129,37 lei, iar contribuția națională 115.251,74 lei, conform contractului de finanțare și actelor adiționale.

   Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: UAT Comuna Dăeni, judeţul Tulcea; MARIAN MIHĂIȚĂ GHERGHIȘAN, Primar, Tel: 0726.115.975, E-mail: primariadaeni@yahoo.com.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României