>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA DĂENI
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,1)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul situații de urgență
cc(1,0)
 
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul consilier personal al primarului
ce(1,0)
 
Compartimentul cultură
ce(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul stare civilă
pe(0,1)
 
Compartimentul finaciar - impozite și taxe
pe(2,0)
 
Compartimentul gospodărire, salubrizare, mediu
ce(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistență socială, autoritate tutelară și sănătate
pe(0,1) ce(9,3)
 
Compartimentul achiziții, urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului și implementare proiecte
pe(0,1) ce(1,3)
 
Compartimentul administrativ
ce(3,1)
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 73/2019

Organigrama serviciului situații de urgență
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 80/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 1)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 3, vacante 3)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 1, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 16, vacante 7)
 
TOTAL  posturi:  34 (ocupate 23, vacante 11)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI DĂENI
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 73/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ    
2 viceprimar                     BORDEI-VERDE VERONICA    
Secretar general
3       secretar general   S         vacant    
4       funcţionar cu atribuţii de secretar general I S         BÎRĂ MITICA 4  
Compartiment consilier personal al primarului
5       consilier personal S IVAN MIHAELA 3  
Compartiment finaciar - impozite și taxe
6       referent III superior M MARINCEA ANETA  
7       referent III asistent M RUCĂREANU VICTORIA 2  
Compartiment achiziții, urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului și implementare proiecte
8       referent M SÎRBU DUMITRU  
9       referent S vacant    
10       referent S vacant    
11       referent S vacant    
12       consilier achiziții publice III debutant S vacant    
Compartiment cultură
13       bibliotecar M MINCIU DOINIŢA 4  
Compartiment gospodărire, salubrizare, mediu
14       tractorist G COCOŞ ŞTEFAN  
Compartiment administrativ
15       şofer M IORDAN DUMITRU 3  
16       paznic G GHERGHIŞAN DUMITRU 5  
17       paznic G IORDAN NECULAI 4  
18       şofer microbuz M vacant    
Compartiment registru agricol
19       referent III superior M RUSU VASILE 5  
Compartiment stare civilă
20       referent III debutant M vacant    
Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate
21       asistent medical comunitar principal PL GAVRILĂ GHERGHINA 5  
22       asistent personal G BOŞCĂ MILICA  
23       asistent personal G RADU GEORGETA  
24       asistent personal G IONESCU MARIOARA 4  
25       asistent personal G IVAN GABRIELA 4  
26       asistent personal G SAVU DUMITRU 5  
27       asistent personal G STAMATE PAULINA 5  
28       asistent personal G POPA MARIOARA 2  
29       asistent personal G POPA RICA 1  
30       referent III superior M vacant    
31       asistent personal G vacant    
32       asistent personal G vacant    
33       asistent social S vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 8
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 6
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 23
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 23
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 10
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 33
GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ
primar

      LS