Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Comuna Dăeni anunţă demararea proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dăeni, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
Obiectivele generale urmărite:
·        Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor fata de administrația publica locala
·        Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetățenii comunității
·        Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban
·        Creșterea calității serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora
Obiectivele specifice urmărite:
·        Creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității
·        Încurajarea spiritului civic si a participării cetățenilor la actul de administrare
·        Simplificarea procedurilor si scăderea timpilor de lucru si de așteptare in cadrul proceselor autorității publice locale
·        Creșterea calității si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare
·        Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice și hybrid

Comunicat de presa PNRR C10-digitalizare.docx  (51,16 KB)  data: 17-02-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - Lansarea proiectului: “DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA”
   Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dăeni, în calitate de Beneficiar,
implementează proiectul: “DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA”, cod SMIS 2014 : 152467, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, prioritatea de invesții 8.1., Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre Comunitare Integrate.
   Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna DĂENI, județul TULCEA. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA“ în sat
Dăeni, comuna Dăeni, județul TULCEA în perioada de 22 luni de implementare a acestuia. 
   La finalizarea proiectului, clădirea Centrului Comunitar Integrat din comuna DĂENI, județul TULCEA va fi funcţională și va fi administrată de unitatea administrativ teritorială, va fi complet dotată. Prin implementarea proiectului este vizată concentrarea resurselor umane și materiale dedicate serviciilor sociale, de sănătate și educaționale într-o locație accesibilă, o eficientizare a cheltuielilor socio-medico-educaționale și cresterea calității serviciilor oferite în cadrul Centrului Comunitar Integrat din comuna DĂENI, satul DĂENI, județul TULCEA.

Comunicat de presa lansare proiect 2022 DAENI.pdf  (946,72 KB)  data: 14-10-2022   utilizator: 1