• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Dăeni

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
65 21-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 28.04.2022 da - -
64 18-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea indemnizației lunare cuvenită domnului BADEA Tănase, PH - - - -
63 18-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea unui ajutor de urgență domnului TRANDAFIR Sile - - - -
62 18-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei IANCU DORINELA - - - -
61 14-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T. Comuna Dăeni - - - -
60 13-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind revocarea dispoziției nr. 40 din data de 22.02.2022 - - - -
59 13-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind revocarea dispoziției nr. 39 din data de 22.02.2022 - - - -
58 07-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor la obiectivul de investiții ,, Reabilitare rețea de apă afectată în localitatea Dăeni, județul Tulcea” - - - -
57 07-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanțare încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea - - - -
56 07-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind desemnarea doamnei Veronica BORDEI-VERDE, Viceprimarul comunei Dăeni, judeţul Tulcea, care va îndeplini atribuţiile Primarului comunei Dăeni, judeţul Tulcea, pe durata concediului de odihnă al acestuia - - - -
55 06-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Dăeni în şedinţa extraordinară de îndată în data de 07.04.2022 da - -
54 29-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei începând cu data de 01.03.2022 - - - -
53 29-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind modificarea valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță - - - -
52 29-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind modificarea cuantumului ajutorului social începând cu data de 01.03.2022 - - - -
51 25-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind încetarea plății indemnizației lunare numitei IONIȚĂ Steliana, PH - - - -
50 23-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Dăeni în şedinţa extraordinară în data de 28.03.2022 da - -
49 14-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei. MITU Mariana - - - -
48 14-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui IORDAN Costel - - - -
47 11-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei STAMATE Ionela - - - -
46 11-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dăeni - - - -
45 04-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind încetarea plății indemnizației lunare numitului POPA Horia, PH - - - -
44 03-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţa ordinară în data de 09.03.2022 da - -
43 25-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri pentru perioada 01.02-31.03.2022 - - - -
42 22-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului ZAMFIR Dumitru, PH, domiciliat în Comuna Dăeni, județul Tulcea - - - -
41 22-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului DACHE Matei, PH, domiciliat în Comuna Dăeni, județul Tulcea - - - -
40 22-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei. BÎLEA Ana-Maria - - - -
39 22-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei. BÎLEA Ana-Maria - - - -
38 22-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui. CLOȘCARU Corneliu - - - -
37 22-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui. GÎNGUȚĂ Ion - - - -
36 21-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dlui. IANCU Gheorghe - - - -
35 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind desemnarea doamnei Veronica BORDEI-VERDE, Viceprimarul comunei Dăeni, judeţul Tulcea, care va îndeplini atribuţiile Primarului comunei Dăeni, judeţul Tulcea, pe durata concediului de odihnă al acestuia - - - -
34 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dlui. RADU Enuță - - - -
33 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dnei. FĂTU Risa - - - -
32 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dlui. PASCU Nelu - - - -
31 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dlui CAPLAN Mitică - - - -
30 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dlui CAPLAN Marian - - - -
29 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dlui. IONESCU Nicolae - - - -
28 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dnei. STAMATE Paulina - - - -
27 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru familia dnei COTEȚ Vasilica - - - -
26 15-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind încetarea plății indemnizației lunare numitei BADEA Elena, PH - - - -
25 09-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind aprobarea ,,Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022 la nivelul comunei Dăeni - - - -
24 09-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţa ordinară în data de 15.02.2021 da - -
23 09-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei BÎLEA Vasilica - - - -
22 28-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind desemnarea domnului RUSU Vasile responsabil cu administrarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul comunei Dăeni - - - -
21 28-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri pentru perioada 01.01-31.03.2022 - - - -
20 25-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei STAICU Dumitra - - - -
19 25-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară în data de 31.01.2021 da - -
18 25-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare și secetoase, precum și măsurile ce trebuie luate înainte de începerea sezonului rece și la gestionarea deșeurilor și reziduurilor combustibile - - - -
17 25-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului POPA Horia, PH, domiciliat în Comuna Dăeni, județul Tulcea - - - -
16 25-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului LUPAȘCU Victor, PH, domiciliat în Comuna Dăeni, județul Tulcea - - - -
15 19-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind organizarea instruirii personalului în cadrul Primăriei comunei Dăeni și a instituțiilor subordonate - - - -
14 19-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi atribuţiilor salariaţilor la locurile de muncă - - - -
13 19-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în cadrul Primăriei comunei Dăeni și a instituțiilor subordonate - - - -
12 19-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind actualizarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Dăeni şi a Centrului operativ cu activitate temporară de pe lângă Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Dăeni şi aprobarea Regulamentului pentru organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Dăeni - - - -
11 19-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dăeni - - - -
10 19-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei. OMOCEA Liliana-Iuliana - - - -
9 14-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap grav ce necesită asistent personal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dăeni, județul Tulcea, începând cu luna ianuarie 2022 - - - -
8 14-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei Cristea Monica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2022 - - - -
7 14-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei Popa Rica, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2022 - - - -
6 14-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-lui Savu Dumitru, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2022 - - - -
5 14-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei Radu Georgeta, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2022 - - - -
4 14-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei Ionescu Marioara, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2022 - - - -
3 11-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar pentru desemnarea doamnei IVAN Mihaela responsabil privind situația inventarului bunurilor imobile situate pe raza U.A.T. Comuna Dăeni intabulate în proprietatea statului - - - -
2 04-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2021, din excedentul anului precedent - - - -
1 03-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind alocarea plajei de numere de înregistrare compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dăeni pentru anul 2022 - - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină