• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Dăeni

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
22 05-02-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind angajarea doamnei R V în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - -    - - -
21 02-02-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind încetarea plății indemnizației lunare numitei I M, persoană cu handicap grav - -    - - -
20 31-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului D G C - -    - - -
19 31-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei P M, persoană cu handicap grav - -    - - -
18 31-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 3 titulari - -    - - -
17 31-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 72 titulari - -    - - -
16 29-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 20.12.2023-20.01.2024 - -    - - -
15 29-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei COLȚ M angajată în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav - -    - - -
14 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut doamnei AXENTE V, având funcția contractuală de asistent medical comunitar, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
13 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut doamnei GAVRILĂ G, având funcția contractuală de asistent medical comunitar, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
12 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
11 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei CONSTANDA V, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
10 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei COLȚ M, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
9 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei BÎLEA A , având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
8 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei SIMA M, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
7 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei POPA R, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
6 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-lui SAVU D, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
5 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei Radu G, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
4 25-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind stabilirea dreptului salarial lunar brut d-nei Ionescu M, având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024 - -    - - -
3 24-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dăeni în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024 da -    - -
2 03-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2023, din excedentul anului precedent - -    - - -
1 03-01-2024 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, primar privind alocarea plajei de numere de înregistrare compartimentalor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dăeni pentru anul 2024 - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină